De tuincommissarissen zijn dagelijks aanwezig op tuincomplex
De Jipkesbelt en zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Hierbij hoort het onderhoud van het complex en de daarbij horende opstallen, omheining, etc.

Verder staan zij de tuinders met raad en daad terzijde en houden een oogje in het zeil